Tagged with seilbåt

Elektrisk anlegg

Bryterpanel seilbåt
De siste 5 månedene har jeg jobbet med å få gjennomført én oppgave: Strøm til båten!

Det elektriske anlegget som fulgte med var et ødelagte bryterpanel fra 70-tallet, med kabler i samme stand. Jeg trengte ikke være elektriker for å skjønne at alt måtte bygges opp fra bunnen av. Siden kompetanse nivået mitt på dette området står i stil med seileregenskapene mine, måtte jeg ta i bruk Google for alt det var verdt. Og med litt hjelp fra en slektning i nord fikk jeg satt opp et koblingsskjema.

Koblingsskjema
Jeg trakk nye kabler i hele båten hvor alle endene endte opp ved der kartbordet var, og et kommende sikringsskap skulle bygges. Fremgangsmåten for i det hele tatt klare å holde tunga rett i munnen var å starte med batteriene å bygge meg utover.

Forbrukskabler
Jeg ønsket å skille mellom start- og forbrukbatteriene, men samtidig kunne koble de sammen i en nødssituasjon. Jeg gjorde det ved å parallelkoble batteriene med en nødbryter på pluss siden med en VSR som gjør at ladingen blir prioritert til startbatteriet.

Indre strømkrets
Videre koblet jeg inn en 100amp sikring på forbrukssiden og startsiden før både pluss og minus kablene ble koblet til hver sin koblingssplint for videre kobling ut i kretsen.

SikkringsboksFor å kunne koble kretsen videre til et bryterpanel der forbruk senere skal kobles til trengte jeg et skap der panelet kunne monteres, og det måtte selvfølgelig bygges…

Bryterpanel
… og monteres til skroget med epoxysparkel (det grønne) og lim. Ubehandlede deler av skapet ble behandlet med epoxyprimer til slutt.
Epoxylim
Når epoxyen herdet og skapet satt fast kunne jeg sette inn bryterpanelet å montere pluss-siden på forbrukssiden til panelet og minus-siden til en koblingssplint.

Bryterpanel koblet opp
Det første og foreløpig eneste som er koblet til panelet er stereoanlegget, som selvfølgelig er det viktigste i en båt. I tillegg har jeg montert en monitor som gir meg en oversikt over forbruk på batteriene og antall prosent strøm som gjenstår.

LandstrømNår jeg følte jeg hadde kontroll på den indre kretsen og testet at bryterpanelet fungerte, var tiden inne for å montere landstrøm med en batterilader. Landstrømen koblet jeg via en isolator for å unngå tæring på båten for så videre kobling til en sikringsboks. Batteriladeren ble koblet direkte til sikringsboksen for så inn på koblingssplintene for pluss og minus.

Tæringsboks
Volla! Da har jeg skapt ett elektrisk anlegg i båten vår «Vilje»! Nå gjenstår det bare å koble opp noe i motsatt enda av forbrukskablene. Kanskje få en elektriker til å kontrollere opplegget mitt. Og så blir det diskokule i masten!

Flere bilder finner du her.

– Magnus

 

Tagged , ,
hits